Smartlab

Online platform voor
ongedisciplineerde kunsten

off the record
BIRGIT STULENS

Paris Revisited

Birgit Stulens studeerde fotografie aan de stedelijke academie voor schone kunsten in Hasselt tot 2001 en volgde datzelfde jaar nog een workshop bij Erwin Olaf in het FLACC te Genk.  In 2009 behaalde zij haar specialisatie graad met eervolle vermelding.  In haar werk zoekt zij naar de onopvallende dingen, patronen, het steeds terugkerende...  Concepten van tijd en herhaling, een moment bevriezen, subtiele verschillen in licht en schaduw trekken haar aandacht.

Voor PARIS REVISITED keerde Birgit twee keer in tien jaar tijd terug naar hetzelfde terrasje in de Parijse Marais ...om er te observeren.  De steeds (on)opvallende aanwezigheid van kleine schermpjes bij haar terugkeer liet haar niet onberoerd en laat dit project naadloos aansluiten bij de stadstriënnale SCREEN IT...

Off the record laat Birgit in deze performance @ smartlab de voorbijgangers meekijken in haar fotoboek "Paris Revisited" ...of hoe voyeurisme plots stuurloos wordt.

 

"een observatorium voor gedragsonderzoek
een willekeurige maar bevangende plek
In het hart van de stad
een plaats om terug te komen
twee momenten van observatie
aan de overkant
van op de zijlijn
mensen fotograferen die de straat oversteken
een gestolen blik
in andermans leven
met 9 jaar ertussen
leek het of de stad niet veel veranderd was
zelfs niet haar mensen
het detail dat eruit sprong
was het voorwerp in hun handen
en wat het voor hun was
een scherm, een telefoonlijn, een computer
een kaart, een masker, een metgezel, een gids,
een vluchtweg, een camera, een raam, een spiegel
Worden we dwangmatig aangetrokken tot dit ‘slimme’ voorwerp
dat ons weerhoudt te ageren met de wereld rondom ons,
of is het net omgekeerd?"

 

Birgit Stulens
Paris revisited
Le Marais
2009-2018

 

 

(ENGLISH)

 

Birgit studied Photography at the SASK Academy of fine arts Hasselt until 2001, and followed a summer workshop with Erwin Olaf at Flacc in 2001. She got her Specialisation Degree in 2009 with honorable mention. Birgit is looking out for the unremarkable, the pattern, the recurrent.  Concepts of time, repetition, freezing a moment, subtle differences in light and shadow attract her attention.

For PARIS REVISITED Birgit returned to that same Paris terrace twice in ten years.  The sudden overall though unremarkable presence of little screens made the difference at her return ...and the perfect occasion for a match with SCREEN IT...

Off the record Birgit gives the passers-by a look into her photo book "Paris Revisited" ...voyeurism without direction.

 

"an observatory for behavioral research
a random but captivating spot
in the heart of the city
a location (to) return(ed) to
two moments of observing
the crossing of random people
from across the street
a sneak view
a rear window
9 years apart
it seems the city didn’t change that much
not even the people in it
only a detail stood out
the object they were holding in their hands
and the way it was used
a screen, a talking booth, a computer
a map, a mask, a companion, a guide,
an escape, a camera, a window, a mirror
Are we compulsively drawn to this ‘smart’ object that 
keeps us from interacting with our environment,
or is it the opposite?"

 

Birgit Stulens
Paris revisited
Le Marais
2009-2018