Smartlab

Online platform voor
ongedisciplineerde kunsten

act XVI
Ester Kenis

spielereieren

live
Ester Kenis (1981) knipt en plakt, schildert en tekent, fotografeert en assembleert,... naar believen, dat 't schoon is om te zien.
Voor de één geweldig schoon, voor de ander art brut (of beiden ;-), voor la Kenis is het (levens)noodzakelijke humor. 

 

De inkijk die ze ons sinds lockdowntijden gunt via social media laat niemand onberoerd
en doet hunkeren naar meer en vooral naar de tastbaarheid ervan.

 

Van 21/05/21 tot 04/07/21 zullen haar 3D hybriden en juxtapositionelen smartlab bevolken
en zich in een steeds wisselende opstelling openbaren aan het publiek.

 

Tijdens in-situ live-performances zullen bestaande werken en nieuwe spielereien de revue passeren.  Volg ons op facebook voor updates & aankondigingen.  
Zowel voor raamgluurders als voor online surfers, doch niet voor gevoelige kijkers.
 
Tijdens de eerste week van SPIELEREIEREN was haar 2D werk te gast op de groepstentoonstelling "7-zero rules.1" van collectief L' Origine in Begijnhof Hasselt.
Smartlab ACT XVI werd er geïntegreerd in Kenis' presentatie.
 
 
 
 
(ENGLISH)
 
Ester Kenis (1981) cuts and paists, paints and signs, photographs and assembles, ... a joy to watch.
 
Wonderfull art brut, for La Kenis, it is essential humor to stay alive. The insight that she has granted us via social media (since lockdown times) doesn't leave anyone unmoved and craving even more and especially to its tangibility.
 
From 21/05/21 to 21/07/04, her 3D hybrids and juxtapositionals will populate SMARTLAB and reveal themselves to the public in an ever-changing arrangement.
 
During in-situ live performances, existing works and new spielereien will pass the scene. Follow us on Facebook for updates & announcements. Both for window viewers and for online surfers...
 
During the first week of Spielereieren, her 2D work was guest at the group exhibition "7-Zero Rules.1" of L' Origin collective in the Hasselt beguinage. Her smartlab Act XVI was integrated into Kenis' presentation.